Περιγραφή εβδομάδας

 • REFLECT -TEACHERS' Ε-COURSE


  Raising awareness and stimulating Executive Functioning and social-emotional Learning by integrating Evidence-based strategies

   in the Classroom to empower pupils, Teachers and parents

  ERASMUS+ KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices

  KA201 - Strategic Partnerships for school education- Form Id KA201-CBFBCC04
  Make My Day!

  Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του σχολείου, που επιτρέπει την ανάπτυξη της αυτογνωσίας, της εμπιστοσύνης και των δεξιοτήτων για τον εντοπισμό και την καθημερινή ενσωμάτωση της κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης (SEL) και των επιτελικών λειτουργιών (EF) στο σχολείο και την διδασκαλία μέσα στην τάξη

  Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

  Στο έργο REFLECT στοχεύουμε στην προώθηση της ψυχοκοινωνικής, συναισθηματικής και ακαδημαϊκής δέσμευσης και ανάπτυξης των παιδιών προσφέροντας τεκμηριωμένες στρατηγικές για την ενίσχυση του SEL και του EF στην καθημερινή πρακτική. Τελικά στοχεύουμε στη μείωση του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού και στη βελτίωση της ακαδημαϊκής απόδοσης του μαθητή, ενισχύοντας τη συνειδητοποίηση της σημασίας του SEL και του EF και ενισχύοντας τους μαθητές και το περιβάλλον τους. Αυτό θα το κάνουμε στοχεύοντας καθηγητές, γονείς και μαθητές. Το εύρος ηλικιών από 8 έως 12 ετών θα είναι το επίκεντρό μας, διότι αυτή η ηλικία είναι ζωτικής σημασίας για παρεμβάσεις σε SEL και EF. 

   Το ίδιο σεμινάριο εκπαιδευτικών θα εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες με τουλάχιστον πέντε σχολικές ομάδες να συμμετέχουν ανά χώρα. Ο αντίκτυπος αυτού του σεμιναρίου θα αξιολογηθεί μέσω ερωτηματολογίων αυταξιολόγησης, από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδα, το τμήμα Ψυχολογίας,  από την Ισπανία. Θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε τους μαθητές, τους δασκάλους και τους γονείς δημιουργώντας μια εφαρμογή με συμβουλές και δραστηριότητες για το ψυχοκοινωνική και συναισθηματική αγωγή (SEL)  και τις επιτελικές λειτουργίες (EF) των μαθητών. Το αποτέλεσμα θα είναι μια εύχρηστη εργαλειοθήκη βασισμένη σε στοιχεία για την προώθηση του SEL και του EF σε διαφορετικά επίπεδα, που θα είναι διαπολιτισμικά και θα μεταφέρονται εύκολα σε άλλους χρήστες (εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές) και σε άλλες χώρες.

  Μίλτος Σακελλαρίου
  ΜSc Counseling Psychology
  Επιστημονικός Υπεύθυνος 
  του προγράμματος REFLECT
          για την Ελλάδα


  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΑLTERA VITA

  Social Cooperative of Cyclades

  Kepos-Manna, 84100 Syros-GREECE

  tel:+306972204356    

  E-mail: alteravitacyclades@gmail.com

   The project website (‘under construction’). The link is: https://www.reflectproject.eu/


 • 1η Συνεδρία
  REFLECT- 1η συνεδρία Ποιοι είμαστε στο σεμινάριο 

  Για την γνωριμία μας και την προετοιμασία της πρώτης συνεδρίας μας, σας στέλω το παρακάτω λινκ με το οποίο μπορούμε να πούμε 2 λόγια για μας. 
  Οι σελίδες είναι αρκετές, μπορείτε να εκφραστείτε με τα εργαλεία που υπάρχουν, μέσω κειμένου , φωτογραφιών, ένα μικρό κολλάζ για το ποιοι/ες είστε, από που κρατάει η σκούφια σας.. τι σας αρέσει...
  Μίλτος Σακελλαρίου
   Συντονιστής
  Το λινκ είναι εδώ:

  https://jamboard.google.com/d/1omcsPKv-qt7nCu8AQ3tx4MKwxkAF8eW17wix5fw_MPQ/edit?usp=sharing

 • 2nd Session

   Εκτελεστικές λειτουργίες, αυτορρύθμιση, γονική επικοινωνία και lingua franca  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2ης Συνεδρίας

 • 3d Session

  Communication skills and SOCIAL AWARENESS  • 4th Session

   Responsible decision making / Safe learning environments/community engagement


  • EVALUATION


    GRANADA'S  LINKS FOR THE EVALUATION