Σκοπός αυτής της ενότητας σεμιναρίων είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τα σύγχρονα  περιβάλλοντα (εργαλεία) και τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, τα οποία θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες,

Συντήρηση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή μας-Αντιμετώπιση προβλημάτων για επιχειρήσειςΠεριγραφή του σεμιναρίου
Το σεμινάριο διοργανώνεται από την Κοιν.Σ.Επ. Κυκλάδων και την ομάδα των τεχνικών της.
Σε γενικές γραμμές υπάρχει η ανάγκη σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη συντήρηση του ΗΥ μας. 
Αυτό γίνεται αντιληπτό όταν συνειδητοποιούμε πως καθυστερεί πιο πολύ από ότι παλαιότερα, παράθυρα με μηνύματα των windows μας προειδοποιούν για κάποια κατάσταση, παράθυρα με διαφημίσεις πετάγονται συχνότερα και γενικά μας δίνεται η αίσθηση πως κάτι δεν πάει καλά. 
Σε αυτό το σεμινάριο θα δούμε πως μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας μια περιοδική και βασική συντήρηση και στη συνέχεια να αποφασίσουμε αν θα πρέπει να απευθυνθούμε σε τεχνικό.
Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν έναν ΗΥ με λειτουργικό Windows και να γνωρίζουν τα βασικά στη χρήση του υπολογιστή (επεξεργαστή κειμένου, πλοήγηση στο διαδίκτυο, email). 
Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες των 15-20 ατόμων. Κάθε ομάδα συνιστά μια εικονική, e-τάξη, μέσα στο πλαίσιο της οποίας οι εκπαιδευόμενοι θα συνεργάζονται μεταξύ τους και  με τον επιμορφωτή. 
Η επικοινωνία θα πραγματοποιείται με τη χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων συνεργατικών εργαλείων.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με το ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό που υπάρχει για τη συντήρηση του λειτουργικού windows ενός ΗΥ καθώς και με βασικές εργασίες και επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν σε έναν desktopΗΥ.  
Διάρκεια: Το πρόγραμμα  είναι  50 διδακτικών ωρών και διαρκούν 2,5  μήνες  (10 εβδομάδες).
Κόστος Συμμετοχής: 50 Ευρώ
Χρόνος έναρξης: 8/1/2017
To υλικό θα δίνεται σταδιακά και θα ακολουθούν εργασίες και δραστηριότητες με μία τελική εργασία.
Το σεμινάριο βασίζεται στις μεθόδους της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω υπολογιστή.
Με το πέρας του μαθήματος χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής.
  
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
-       εξοικειωθούν με τις έννοιες της συντήρησης ενός ΗΥ,
-       εξοικειωθούν με το λογισμικό για τη συντήρηση ενός ΗΥ
-       εξοικειωθούν με το υλικό ενός ΗΥ, 
-       αποκτήσουν επαρκείς εμπειρίες, ώστε να είναι ικανοί να συντηρούν μόνοι τους έναν ΗΥ